English version

AGENDA LOCALA 21 - PLANUL DE DEZVOLTARE DURABILA AL MUNICIPIULUI BAIA MARE IN FORMAT PDF.
Agloc21_BaiaMare_rom - varianta in limba romana
Agloc21_BaiaMare_eng - english version

 

AGENDA 21 LOCALA - PLANUL LOCAL DE DEZVOLTARE DURABILA
AL MUNICIPIULUI BAIA MARE


Document realizat în cadrul proiectului
Programului Natiunilor Unite pentru Dezvoltare ROM 98/012,
cu sprijinul Guvernului Marii Britanii
si coordonat de Centrul National pentru Dezvoltare Durabilă

BAIA MARE
2002

COMITETUL LOCAL DE COORDONARE (CLC)

BIROU AGENDA LOCALA 21
MARIANA POPESCU - PRIMĂRIA BAIA MARE
ANCA RAT - PRIMĂRIA BAIA MARE

GRUPUL DE LUCRU NR. 1 - PROTECTIA MEDIULUI

GRUPUL DE LUCRU NR. 2 - ECONOMIC

GRUPUL DE LUCRU NR. 3 - SOCIAL

GRUPUL DE LUCRU NR. 4 - TEHNICA INFORMATIONALA SI COMUNICARE

COORDONATORI DIN PARTEA PNUD, Departamentul de programe socio-economice

COORDONATORI DIN PARTEA CNDD

CONSULTANTA INTERNATIONALA

Opiniile exprimate apartin autorilor si nu reprezinta în mod necesar punctul de vedere al PNUD.


- CUPRINS -

Cuvânt introductiv

CAP. 1 INTRODUCERE. Prezentarea generala a zonei Baia Mare

1.1 Caracterizare fizico - geografica
1.2 Repere istorice importante

CAP. 2 ANALIZA DE POTENTIAL

2.1 Analiza mediului extern
2.2 Analiza mediului intern

CAP. 3 CAPITAL NATURAL

3.1 Rezervatii si arii naturale ocrotite
3.2 Arbori seculari ocrotiti
3.3 Vegetatia forestiera
3.4 Fauna si flora ocrotita
3.5 Spatii verzi si parcuri publice
3.6 Izvoare de ape minerale si terapeutice
3.7 Aerul
3.8 Apele de suprafata si subterane
3.9 Solul si subsolul

CAP 4. PROTECTIA MEDIULUI

4.1 Managementul deseurilor
4.2 Zgomotul
4.3 Educatia ecologica si activitati comunitare specifice

CAP. 5. MEDIUL SOCIAL - CULTURAL

5.1 Aspecte demografice si ocupationale
5.2 Ocrotirea sanatatii populatiei
5.3 Asistenta sociala
5.4 Viata asociativa
5.5 Educatia si învatamântul
5.6 Cultura, sportul
5.7 Mass-media

CAP.6. SIGURANTA CETATEANULUI

CAP.7. MEDIUL ECONOMIC

7.1 Analiza situatiei economice pe domenii, structura si forma juridica de organizare
7.2 Dinamica economiei municipiului Baia Mare între anii 1996 - 2000
7.3 Structura ocupationala pe sectoare economice: 1996 - 2000
7.4 Structura/evolutia principalilor indicatori economici:1996 - 2000
7.5 Mediul de afaceri

CAP.8. INFRASTRUCTURA

CAP.9. Inventarierea resurselor strategice existente: parteneriate, planuri, proiecte, programe, surse de informatii strategice

Partea a II-a

Cap.1. VIZIUNE

Cap.2. OBIECTIVE STRATEGICE

2.1. Obiective strategice principale
2.2. Principiile managementului urban
2.3. Acte si documente internationale, legislatia interna în baza carora s-au fixat obiectivele generale si se întocmeste planul
de actiune pentru Agenda Locala 21 - Baia Mare
2.4. Criterii în realizarea obiectivelor de dezvoltare durabila
2.5. Perspective ale administratiei locale (administratia ideala) eGov/e - Baia Mare

Partea a III-a

CAP. 1. CONSIDERATII GENERALE

CAP. 2. PRINCIPII SI CONDITII

CAP. 3. PLANUL LOCAL DE ACTIUNE (PLA) - Preambul

3.1. OBIECTIVELE GENERALE DIN STRATEGIA LOCALA DE DEZVOLTARE DURABILA

3.1.1. Plan local de actiune pentru dezvoltarea infrastructurii de baza
3.1.2. Plan de dezvoltare a calitatii mediului (7 masuriI)
3.1.3. Plan de dezvoltare a actiunii sociale
3.1.4. Plan de regenerare urbana

3.1.4.1. Masuri pentru dezvoltare si reabilitare urbana
3.1.4.2. Dezvoltare economica: zone economice, parcuri industriale, tehnologice, stiintifice.
3.1.4.3. Activitati de suport si de valoare adaugata integrate în politici de dezvoltare urbana

3.1.5. Plan de crestere a coeziunii sociale

3.1.5.1. Programul : Persoane defavorizate
3.1.5.2. Programul : Persoane varstnice si cu handicap
3.1.5.3. Programul : Tineret
3.1.5.4. Programul : Petrecerea timpului liber
3.1.5.5. Programul : Comunicare

3.2. MASURI DE ÎNTARIRE A CAPACITATII INSTITUTIONALE

3.3. PROIECTIA FINANCIARA

3.4. OBIECTIVELE SPECIFICE SI PROIECTELE IDENTIFICATE

3.4.1. Dezvoltarea Infrastructurii de Baza / Proiecte

3.4.2. Protectia mediului

3.4.2.2. Rresurse naturale si conservarea biodiversitatii
3.4.2.2. Ecologie urbana
3.4.2.3. Protectia atmosferei
3.4.2.4. Managementul deseurilor
3.4.2.5. Educatie ecologica

3.4.3. Reabilitare urbana si suport TIC

3.4.3.1. Obiective (generale, specifice , operationale) si proiecte prioritare
3.4.3.2. Activitati de suport si de valoare adaugata integrate în politici de dezvoltare urbana prin
TIC

3.5. STRUCTURILE INSTITUTIONALE DE MONITORIZARE SI EVALUARE

Partea a IV-a

CAP.1. PROIECTE PRIORITARE - MEDIU

1.1. Centru Euroregional de Reciclare si Conservare a Resurselor Naturale (CERC)
1.2. Sistem Regional pentru Managementul Integrat al Deseurilor
1.3. Realizarea Coridoarelor Verzi si Dezvoltarea Zonelor destinate Eco - Agrementului Urban

CAP.2. PROIECTE PRIORITARE - SOCIAL

2.1. Azil de noapte
2.2. Birou de consiliere pentru cetateni

CAP.3.PROIECTE PRIORITATE - ECONOMIC

3.1. Campus cromatic
3.2. Dealul Florilor
3.3. Parc Tehnologic 3r

CAP. 4. PROIECTE PRIORITARE - TIC

4.1. Campus Universitar Multimedia
4.2. Softvillage
4.3. Technomedia - estudio

Post Scriptum


Cuvânt introductiv pentru Cetatean, Oras si Lumea înconjuratoare…

De-a lungul timpurilor omul a reusit sa prospere prin munca si cercetare, de multe ori actionînd brutal, fara sa tina cont de urmari. Stiinta, cea care ne-a facut capabili sa descoperim minunile lumii în care traim, nu ne-a învatat si cum sa le pretuim. Ne-am facut stapâni pe comori create de natura si lasate noua mostenire din generatie în generatie.
Oare suntem constienti de acest lucru ? De câte ori ne trece prin minte ca am putea ajunge zile când padurile vor fi doar niste pajisti saracacioase, cand florile din jurul nostru vor fi înlocuite de uscaciuni, când aerul pe care azi îl respiram va fi atât de poluat ca va trebui sa petrecem mai mult timp în casele sau birourile noastre ?!
Bunastarea si dezvoltarea au un pret pe care noi toti trebuie sa-l platim, de multe ori acesta depasind puterea noastra de a-i face fata. E timpul sa ne uitam în jurul nostru, sa spunem ca ne pasa, mai mult decât de la usa propriei case si pâna în strada pe care locuim.
E vremea când putem spune ca orasul Baia Mare este CETATEA noastra. De ce sa nu facem din ea o oaza de curatenie, liniste si bunastare ?

STA ÎN PUTEREA NOASTRA !


Astfel, spre finele anului 2000, Primaria Muncicipiului Baia Mare a început implementarea unui nou proiect, Agenda Locala 21, care se constituie într- un cadru de lucru ce ne ofera posibilitatea de a ne imagina cum va arata comunitatea baimareana în viitor.
Ideea acesteia a prins contur la întâlnirea de vârf a Natiunilor Unite de la Rio de Janeiro din 1992, în cadrul careia a fost exprimata îngrijorarea cu privire la cresterea efectelor negative pe care noi oamenii, constient sau nu, le avem asupra planetei: încalzirea globala, distrugerea habitatelor, diminuarea stratului de ozon, poluarea etc. De asemenea s-a subliniat faptul ca diferenta dintre statele lumii cu privire la utilizarea resurselor naturale este în continua crestere, fapt care atrage deosebiri semnificative privind nivelul de trai al oamenilor din întreaga lume.
În acest sens, ca un început al rezolvarii problemelor sociale si de mediu, conducatorii statelor reuniti la acea conferinta au semnat o întelegere cu privire la elaborarea unor strategii noi care sa asigure o dezvoltare durabila a societatii umane, numite generic AGENDA 21.

Agenda Locala 21 trebuie sa stea la baza guvernarii locale fiind procesul prin care autoritatile locale lucreaza în parteneriat cu toate sectoarele comunitatii pentru a întocmi planuri de actiune realiste care sa stea la baza Strategiei de Dezvoltare Durabila a municipiului. Agenda Locala 21 trebuie sa propuna un model de dezvoltare economica care sa fie în deplin acord cu rezolvarea problemelor sociale, precum si cu exploatarea rationala a resurselor si protejarea mediului ambiant.

Noi credem ca fiecare generatie îsi are propriile provocari, iar de-a lungul istoriei acestea s-au confruntat cu responsabilitati diferite. Responsabilitatea generatiei actuale este de a crea o societate durabila. Trebuie sa asiguram generatiilor care ne vor urma posibilitatea de a se bucura de minimum de cerinte pentru o viata sanatoasa. Pentru a nu da gres în îndeplinirea acestei responsabilitati istorice, am realizat acest document, "Strategia de Dezvoltare Durabila a Municipiului Baia Mare", iar prin ceea ce el reprezinta, comunitatea Baii Mari a devenit o veriga importanta în cadrul miscarii mondiale care promoveaza conceptul de dezvoltare durabila.

Fara îndoiala ca Baia Mare este un oras dinamic, în continua extindere si schimbare. Una din caracteristicile comunitatii baimarene este aceea ca este deschisa catre schimbare si prezinta abilitatea de a urma noi initiative.

Realizând împreuna strategia locala vom da cetatenilor acestui oras posibilitatea de a-si aduce contributia la cresterea gradului de bunastare, de a lua atitudine si de a avea un cuvânt de spus - actionând împreuna cu toate sectoarele comunitatii pentru a crea un viitor cât mai durabil.

Vom reveni asupra acestei strategii în mod regulat pentru a-i aduce îmbunatatiri astfel încât ajustarea sa corespunda schimbarii continue. Acest document este un raspuns al comunitatii si ofera oportunitatea reala de a identifica si de a adopta practici ale dezvoltarii durabile.

În încheiere, va invitam sa imaginati un joc de puzzle: fiecare dintre noi, cetatenii acestui oras, detinem o piesa. Aveti grija sa nu o pierdeti; ea este importanta pentru a contura viitorul tablou al orasului nostru. Când toate piesele vor fi puse la locul lor chiar si Dumneavoastra veti fi surprinsi ce tablou minunat ati stiut sa faceti. Împreuna vom face din Baia Mare orasul dorit de noi toti!

Aducem pe aceasta cale multumirile noastre Biroului rezident în România al Programului Natiunilor Unite pentru Dezvoltare, Centrului National de Dezvoltare Durabila, Guvernului Marii Britanii, Departamentul pentru Dezvoltare Internationala prin firma de consultanta WS Atkins U.K. si Bucuresti, întregii comunitati, cetateni, institutii, firme, ONG-uri, pentru solidaritatea, puterea si energia alocata finalizarii acestui document si a programului Agenda Locala 21.
Viitorul nostru , al copiilor nostrii si al cetatii noastre depinde de puterea noastra de a ne gasi resurse interne morale si materiale pentru a ne alinia lumii civilizate !


PRIMAR,

Cristian Anghel

înapoi la cuprins