Hotarari ale Consiliului Local din anul 2000

inapoi la pagina Consiliului Local

 • Hotararea 1 - Privind incadrarea in zone a municipiului Baia Mare, in vederea stabilirii impozitelor si taxelor locale.
 • Hotararea 2 - Privind trecerea din administrarea SC ENERGOTERM SA Baia Mare, in administrarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare a centralei termice nr. 41.
 • Hotararea 3 - Privind sustinerea financiara a unui student care va participa la Conferinta Tinerilor Specialisti din Dudna, Rusia.
 • Hotararea 4 - Privind respingerea solicitarii SC GRAU MARAPAN Baia Mare.
 • Hotararea 5 - Privind aprobarea proceselor verbale de negociere pentru 5 spatii comerciale.
 • Hotararea 6 - Privind admiterea cererii de cumparare depusa in termen de SC ROMARTA BA SRL pentru spatiul detinut cu chirie pe b-dul Bucuresti nr. 7, etajul I.
 • Hotararea 7 - Privind aprobarea incetarii unor contracte de inchiriere pentru titularii care au parasit locuintele construite din fondurile statului.
 • Hotararea 8 - Privind aprobarea caietului de sarcini intocmit in vederea organizarii licitatiei publice pentru realizarea unui complex agroalimentar pe str. Cosmonautilor, Baia Mare.
 • Hotararea 9 - Privind modificarea tarifelor pentru transportul in comun de calatori prestat de SC URBIS SA Baia Mare, pe liniile externe si prelungirea unor trasee in orele de varf.
 • Hotararea 10 - Privind insusirea Raportului de evaluare intocmit in vederea schimbului de teren intre Statul Roman si Matei Ana.
 • Hotararea 11 - Privind darea în folosinta Spitalului Judetean Maramures a terenului în suprafata de 67, 089 mp, teren ocupat de constructii si incinta spitalului.
 • Hotararea 12 - Privind concesionarea, fara licitatie, a terenului în suprafata de 96 mp situat pe str. Privighetorii, Baia Mare.
 • Hotararea 13 - Privind extinderea apartamentului nr. 37 situat la parterul blocului nr. 9, b-dul Traian si concesionarea fara licitatie a terenului necesar în favoarea proprietarului apartamentului existent.
 • Hotararea 14 - Privind extinderea apartamentului nr. 62 situat la parterul blocului nr. 5, Aleea Filaturii si concesionarea fara licitatie a terenului necesar în favoarea proprietarului apartamentului existent.
 • Hotararea 15 - Privind extinderea apartamentului nr. 2 situat la parterul blocului nr. 9, str. G. Cosbuc si concesionarea fara licitatie a terenului necesar în favoarea proprietarului apartamentului existent.
 • Hotararea 16 - Privind extinderea apartamentului nr. 29 situat la parterul blocului nr. 22, B-dul Independentei si concesionarea fara licitatie a terenului necesar, în favoarea proprietarului apartamentului existent.
 • Hotararea 17 -Privind extinderea constructiei existente pe str. Izei nr. 4 si concesionarea, fara licitatie, a terenului în suprafata de 21 mp în favoarea proprietarului casei existente.
 • Hotararea 18 - Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu proiect nr. 01/2000 elaborat de SC PANIMPEX SRL pentru extravilan Firiza.
 • Hotararea 19 - Privind aprobarea în regim de autotaxare a tichetului de parcare în valoare de 5000 lei/zi pentru parcarile publice din Municipiul Baia Mare.
 • Hotararea 20 - Privind modificarea art. 2 din HCL nr. 337/1998.
 • Hotararea 21 - Privind angajarea fondului de rulment al Municipiului Baia Mare în suma de 1,016,446,852.
 • Hotararea 22 -Privind preluarea la bugetul local al Municipiului Baia Mare pe anul 2000 a sumei de 1.413.222.426 lei.
 • Hotararea 23 -Privind suplimentarea fondurilor alocate pentru tiparirea editiei bibliofile a "Luceafarului".
 • Hotararea 24 - Privind contributia din bugetul local la finantarea cheltuielilor de organizare si functionare a Agentiei de Dezvoltare Regionala Nord-Vest.
 • Hotararea 25 - Privind exonerarea de la plata impozitului pe cladiri, pe anul 2000, a mijloacelor fixe de natura constructiilor speciale, ale societatii SC ENERGOTERM SA Baia Mare.
 • Hotararea 26 - Privind preluarea cu plata de catre SC VITAL SA a 23 apometre si 8 filtre de apa achizitionate din surse proprii ale SC ENERGOTERM SA.
 • Hotararea 27 - Privind aprobarea proiectului tehnic pentru "Contorizare apa rece la blocurile de locuinte Municipiul Baia Mare, etapa VII si VIII".
 • Hotararea 28 -Privind studiul de prefezabilitate pentru investitia "Modernizarea si transformarea, în locuinte sociale a imobilului din str. Uranus nr.2 Baia Mare"
 • Hotararea 29 - Privind studiul de fezabilitate pentru investitia "Extinderea transportului în comun cu troleibuze în Municipiul Baia Mare".
 • Hotararea 30 - Privind studiul de prefezabilitate pentru investitia"Modernizarea strazii Victoriei, Municipiul Baia Mare"
 • Hotararea 31 - Privind aprobarea listei care cuprinde cladirile aflate în administrarea Consiliului local, afectate de calamitatile naturale din ianuarie - februarie 2000 si sumele necesare pentru reparatii.
 • Hotararea 32 - Privind expertizarea prin licitatie si consolidarea pe parcursul anului 2000, a imodilelor aflate în P-ta Libertatii nr.6 si str. Vasile Lucaciu nr.1
 • Hotararea 33 - Privind prelungirea contractelor de închiriere pentru spatiile cu alta destinatie aflate în administrarea Consiliului local.
 • Hotararea 34 - Privind atribuirea în folosinta gratuita, pe o perioada de 10 ani, Parohiei "Sfântu-Nicolae" a spatiului situat în P-ta Zvzoarelor nr. 3.
 • Hotararea 35 - Privind concesionarea pasunilor propriu-zise din proprietatea si administrarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare.
 • Hotararea 36 - Privind numirea unei comisii de analiza a cererii formulate de SC L.M COMPANY SRL.
 • Hotararea 37 - Privind însusirea raportului de expertiza întocmit în vederea iesirii din indiviziune dintre Statul Român si Platka Florica.
 • Hotararea 38 - Privind însusirea raportului de expertiza tehnica întocmit în vederea iesirii din indiviziune dintre Statul Român si SC POIANA FELIX SA.
 • Hotararea 39 - Privind atribuirea în folosinta gratuita pe o perioada de 49 de ani, a terenului în suprafata de 2000 mp, în favoarea Parohiei Romano-Catolice nr. 1 Baia Mare.
 • Hotararea 40 - Privind stabilirea unei functiuni complementare functiunii pentru care s-a atribuit prin HCL nr. 128/1995 o suprafata de teren, Parohiei Ortodoxe Române II".
 • Hotararea 41 - Privind renumerarea membrilor comisiilor de selectie a administratorilor la societatile comerciale, unde Consiliul Local Baia Mare este actionar majoritar.
 • Hotararea 42 - Privind numirea unei comisii care sa negocieze si sa semneze contractul de administrare a societatii SC URBIS SA Baia Mare.
 • Hotararea 43 - Privind modificarea anexei nr. 3 din HCL nr. 211/1997 privitoare la numirea comisiei de cenzori si a comisiei de cenzori supleanti la SC ENERGOTERM SA.
 • Hotararea 44 - Privind modificarea actului constitutiv si numirea comisiei de selectie mandatata cu organizarea, desfasurarea si desemnarea câstigatorului concursului de selectie a administratorului societatii SC ENERGOTERM SA Baia Mare.
 • Hotararea 45 - Privind concesionarea terenului în suprafata de 300 mp, în vederea realizarii unei locuinte.
 • Hotararea 46 - Privind concesionarea terenului în suprafata de 300 mp, în vederea realizarii unei locuinte.
 • Hotararea 47 - Privind extinderea apartamentului nr. 42 situat la parterul bl. nr. 3, b-dul Unirii si concesionarea, fara licitatie a terenului necesar, în favoarea proprietarului apartamentului existent.
 • Hotararea 48 - Privind extinderea apartamentului nr. 2 situat la parterul bl. nr. 2C, str. Oituz si concesionarea, fara licitatie a terenului necesar, în favoarea proprietarului apartamentului existent.
 • Hotararea 49 - Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, proiect nr. 35/1999 întocmit de independent t.arh. Varga Elisabeta pentru locuinte, str. Zorilor.
 • Hotararea 50 - Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, proiect nr. 39/1999 întocmit de t.arh. Munteanu Gheorghe pentru extindere locuinta si amenajare pastravarie - Blidari.
 • Hotararea 51 - Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, proiect nr. 225/1999 proiectant SC SKO"T SRL, pentru zona str. Izlazului
 • Hotararea 52 - Privind darea în folosinta gratuita în favoarea Agentiei Nationale de Locuinte, a doua terenuri situate în Municipiul Baia Mare.
 • Hotararea 53 - Privind completarea listei cladirilor afectate de calamitatile din ianuarie-februarie 2000 aprobata prin HCL nr. 31/2000
 • Hotararea 54 - Privind angajarea în cadrul Directiei de servicii publice din cadrul Primariei, a unui numar de 50 muncitori sezonieri pentru refacerea si întretinerea zonelor verzi din Municipiul Baia Mare.
 • Hotararea 55 - Privind cotizatia de 10 lei/locuitor/an pentru Asociatia Nationala a Centrelor de Informatii.
 • Hotararea 56 - Privind sustinerea financiara a Consiliului Local al Tinerilor cu suma de 6.000.000 lei în vederea participarii la Reuniunea Europeana a Consiliilor si Parlamentelor Tinerilor.
 • Hotararea 57 - Privind aprobarea bilantului contabil al SC ENERGOTERM SA Baia Mare, pe anul 1999.
 • Hotararea 58 - Privind diminuarea capitalului social al SC ENERGOTERM SA Baia Mare.
 • Hotararea 59 - Privind aprobarea cererilor de oferta, obiectivele, criteriile de performanta, indicatorii minimali de referinta, criteriile de selectie si ponderea acestora, precum si grila de evaluare a ofertelor depuse în vederea participarii la concursul de selectie a administratorului la SC ENERGOTERM SA Baia Mare.
 • Hotararea 60 - Privind numirea administratorului societatii SC URBIS SA Baia Mare.
 • Hotararea 61 - Privind aprobarea bilantului contabil al SC VITAL SA Baia Mare, pe anul 1999.
 • Hotararea 62 - Privind exonerarea de la plata impozitului pe cladiri a mijloacelor fixe de natura constructiilor speciale, în favoarea SC VITAL SA.
 • Hotararea 63 - Privind aprobarea bilantului contabil al SC URBIS SA Baia Mare, pe anul 1999.
 • Hotararea 64 - Privind exonerarea de la plata impozitului pe cladiri a mijloacelor fixe de natura constructiilor speciale, în favoarea SC URBIS SA.
 • Hotararea 65 - Privind exonerarea de la plata impozitului pe cladiri a mijloacelor fixe de natura constructiilor speciale, în favoarea SC URBIS SA.
 • Hotararea 66 - Privind exonerarea de la plata impozitului pe cladiri a mijloacelor fixe de natura constructiilor speciale, în favoarea SC AGECOM SA, Baia Mare.
 • Hotararea 67 - Privind acceptarea în domeniul public al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafata de 800 mp, drum.
 • Hotararea 68 - Privind revocarea HCL nr. 292/1998.
 • Hotararea 69 - Privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru investitia "Modernizarea si salubrizarea str. Mihai Eminescu din Municipiul Baia Mare".
 • Hotararea 70 - Privind încetarea unor contracte de închiriere pentru titularii care au parasit locuintele construite din fondurile statului.
 • Hotararea 71- Privind aprobarea vânzarii volante a ziarelor, revistelor si efectelor loteristice, pe teritoriul Municipiului Baia Mare.
 • Hotararea 72 - Privind prelungirea traseului liniei de autobuz nr.5, apartinând SC URBIS SA Baia Mare.
 • Hotararea 73 - Privind Regulamentul de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor, taxelor si altor venituri ale bugetelor locale pe anul 2000.
 • Hotararea 74 - Privind vânzarea catre titularii contractelor de asociere, a cotei parti proprietatea Consiliului local, din spatiile finalizate în baza HG. nr. 441/1999.
 • Hotararea 75 - Privind extinderea spatiului comercial existent la parterul bl. nr. 2/30, str. Pasunii si concesionarea fara licitatie, a terenului necesar în favoarea proprietarului spatiului existent.
 • Hotararea 76 - Privind extinderea apartamentului nr. 59 situat la parterul bl. nr. 20, B-dul Traian si concesionarea fara licitatie a terenului necesar, în favoarea proprietarului constructiei existente.
 • Hotararea 77 - Privind extinderea spatiului comercial apartinând SOCOM - PROGRESUL, situat la parterul bl. nr. 4, B-dul Decebal si concesionarea fara licitatie a terenului necesar.
 • Hotararea 78 - Privind extinderea spatiului comercial existent la parterul bl. nr. 18, B-dul Republicii si concesionarea fara licitatie a terenului necesar, în favoarea proprietarului spatiului existent.
 • Hotararea 79 - Privind extinderea spatiului comercial existent la parterul bl. nr. 8B/2, str. Oituz si concesionarea fara licitatie, a terenului necesar, în favoarea proprietarului spatiului existent.
 • Hotararea 80 - Privind extinderea spatiului comercial existent la parterul bl. nr. 6, B-dul Bucuresti si concesionarea, fara licitatie, a terenului necesar, în favoarea proprietarului spatiului existent.
 • Hotararea 81 - Privind extinderea apartamentului nr. 2, situat la parterul blocului nr. 25 str. G. Cosbuc si concesionarea, fara licitatie, a terenului necesar, în favoarea proprietarului apartamentului existent.
 • Hotararea 82 - Privind extinderea apartamentelor nr. 12 si 21, situate la parterul blocului nr. 19, b-dul Republicii si concesionarea fara licitatie, a terenului necesar, în favoarea proprietarilor apartamentelor existente.
 • Hotararea 83 - Privind extinderea apartamentelor nr. 2 si 11, situate la parterul blocului nr. 31, str. Petru Rares si concesionarea fara licitatie, a terenului necesar, în favoarea proprietarilor apartamentelor existente.
 • Hotararea 84 - Privind suplimentarea cu 9 mp a suprafetei de teren concesionat prin contractul de concesiune nr. 563/25.06.1998
 • Hotararea 85 - Privind suplimentarea suprafetei de teren stabilita prin actul aditional nr. 207/1997 , la contractul de asociere nr. 12873/1994 încheiat între Consiliul Local si SC DACIANA SRL.
 • Hotararea 86 - Privind extinderea casei existente pe str. A.P Cehov nr. 38 si concesionarea fara licitatie a terenului necesar, în favoarea proprietarului casei existente.
 • Hotararea 87 - Privind amenajarea unei parcari auto, neacoperita, în fata sediului Trezoreriei de pe B-dul Independentei nr. 2B.
 • Hotararea 88 - Privind demolarea unei constructii neautorizate.
 • Hotararea 89 - Privind amplasarea bustului marelui poet Mihai Eminescu, în parcul din fata Colegiului Mihai Eminescu.
 • Hotararea 90 - Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, proiect nr. 105/1999, proiectant AF arh. Strebeli Lavinia, pentru "Platforma prelucrare lemn", str. Ariesului, Electrolizei.
 • Hotararea 91 - Privind completarea anexei nr. 1 la protocolul de predare-primire a activului CT VEST Baia Mare, încheiat între Primaria Municipiului Baia Mare si SC ENERGOTERM SA Baia Mare.
 • Hotararea 92 - Privind modificarea organigramei Protectiei Civile a Municipiului Baia Mare.
 • Hotararea 93 - Privind asocierea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare cu , consiliile locale ale unitatilor teritorial administrativi limitrofe, cu agentii economici sau alte institutii interesate în realizarea unor obiective de interes comun.
 • Hotararea 94 - Privind revocarea HCL nr.306/1999 si 114/1998
 • Hotararea 95 - Privind revocarea HCL nr. 87/2000.
 • Hotararea 96 - Privind participarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare la înfiintarea "Consortiului de dezvoltare economica locala".
 • Hotararea 97 - Privind alocarea din bugetul local a sumei de 30.000.000 lei pentru Seminarul Teologic Liceal Ortodox "Sfântul Iosif Marturisitorul", în vederea participarii corului Angelli la doua evenimente culturale internationale.
 • Hotararea 98 - Privind participarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare, cu suma de 22.708 EURO din bugetul local, pentru proiectul LIFE-ASSURE.
 • Hotararea 99 - Privind scutirea de la plata impozitului pe cladiri pentru anul 2000, în favoarea E.M AURUM Baia Mare.
 • Hotararea 100 - Privind participarea Consiliului Local în calitate de coorganizator al Turneului de box "Cupa României" editia I - 2000.
 • Hotararea 101 - Privind declansarea actiunii de deratizare a teritoriului municipiului Baia Mare, în luna mai a.c.
 • Hotararea 102 - Privind aprobarea Regulamentului privind închirierea adaposturilor de protectie civila în municipiul Baia Mare.
 • Hotararea 103 - Privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru investitia "Modernizarea si transformarea în locuinte sociale a imobilului din str. Uranus nr. 2 Baia Mare".
 • Hotararea 104 - Privind însusirea raportului de expertiza întocmit în vederea efectuarii unui schimb de teren între Statul Român si SC INGRID-LIS-SRL.
 • Hotararea 105 - Privind modificarea Programului de restructurare al societatii SC ENERGOTERM SA Baia Mare pe anul 2000.
 • Hotararea 106 - Privind numirea comisiei de analizare si solutionare a contestatiilor la concursul organizat pentru ocuparea postului de administrator la SC ENERGOTERM SA Baia Mare.
 • Hotararea 107 - Privind numirea comisiei de negociere a contractului de administrare a SC ENERGOTERM SA Baia Mare.
 • Hotararea 108 - Privind completarea contractului de încheiere pentru spatiile cu alta destinatie decât aceea de locuinta aprobat prin HCL nr. 9/1998.
 • Hotararea 109 - Privind darea în administrare a spatiului cu destinatia de garaj, situat în Baia Mare, P-ta Pacii nr. 10, catre Directia Generala de Munca si Protectie Sociala a Judetului Maramures.
 • Hotararea 110 - Privind conferirea titlului de "Cetatean de onoare al Municipiului" Baia Mare, d-lui Viorel Balin - presedintele Tribunalului Maramures.
 • Hotararea 111 - Privind conferirea titlului de "Cetatean de onoare al Municipiului" Baia Mare, d-lui Vintila Smarandache Calin.
 • Hotararea 112 - Privind modificarea HCL nr. 1/2000.
 • Hotararea 113 - Privind aprobarea unui amplasament pe B-dul Traian pentru montarea unui panou publicitar.
 • Hotararea 114 - Privind aprobarea a trei amplasamente pentru montarea de panouri publicitare.
 • Hotararea 115 - Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, proiect nr. 172/1999, proiectant SC EDILINNE MODE &PROJECT SRL, pentru zona str. Aleea Toamnei.
 • Hotararea 116 - Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, proiect nr. 10/1999, elaborat de a.f. M & VM pentru zona str. Cristian - Miron Costin.
 • Hotararea 117 - Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, proiect nr. 243/2000, întocmit de SC "SKO"T SRL pentru zona str. Sperantei.
 • Hotararea 118 - Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, proiect nr. 28/2000, elaborat de A.F Florescu, pentru zona str. Berzei.
 • Hotararea 119 - Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, proiect nr. 324/2000, întocmit de SC ARCHITEL SRL pentru zona str. Ciocârliei.
 • Hotararea 120 - Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, proiect nr. 8/2000, întocmit de SC AMTER SRL pentru zona str. Dragos-Voda.
 • Hotararea 121 - Privind extinderea spatiului comercial situat la parterul bl. nr. 8, B-dul Traian si concesionarea fara licitatie a terenului necesar, în favoarea proprietarului spatiului existent.
 • Hotararea 122 - Privind suplimentarea unui amplasament pentru garaje, pe str. Hortensiei.
 • Hotararea 123 - Privind suplimentarea suprafetei de teren,concesionata, fara licitatie, conform HCL nr. 284/1998.
 • Hotararea 124 - Privind însusirea raportului de expertiza întocmit în vederea efectuarii schimbului de teren între Statul Român si Maxim Sebastian Vasile si Maxim Vicentiu Marius.
 • Hotararea 125 - Privind darea în folosinta gratuita pe o perioada de 99 de ani, în favoarea Organizatiei Caritas Satu Mare - filiala Baia Mare, a terenului în suprafata de 990 mp situat pe str. G. Cosbuc.
 • Hotararea 126 - Privind amenajarea unei parcari publice auto, neacoperite pentru automobile pe str. Fabricii nr. 4.
 • Hotararea 127 - Privind reînnoirea contractelor de închiriere, fara plata chiriei, pentru beneficiarii locuintelor sociale din bl. nr. 3, Aleea Filaturii, care nu realizeaza nici un fel de venit.
 • Hotararea 128 - Privind prelungirea termenului de aplicare a chiriei pentru locuintele ocupate de familii care nu realizeaza venituri, conform HCL nr. 134/1999.
 • Hotararea 129 - Privind aprobarea scutirii de plata penalitatilor de întârziere pentru neachitarea la timp a avansului de catre SC "BISTRO" SNC Baia Mare
 • Hotararea 130 - Privind extinderea apartamentului nr. 4, situat la parterul bl. nr. 38, B-dul Bucuresti si concesionarea fara licitatie a terenului necesar, în favoarea proprietarului spatiului existent.
 • Hotararea 131 - Privind extinderea apartamentului nr. 43, bl. nr. 1, str. G. Cosbuc si concesionarea fara licitatie a terenului necesar, în favoarea proprietarului spatiului existent.
 • Hotararea 132 - Privind extinderea apartamentelor nr. 63 si 64 situate la parterul , bl. nr. 8, str. Melodiei si concesionarea fara licitatie a terenului necesar, în favoarea proprietarului apartamentelor existente.
 • Hotararea 133 - Privind extinderea apartamentelor nr. 12, 21, 22 si 24, bl. nr. 5, str. Petru Rares în vederea realizarii a 4 balcoane extinse si concesionarea fara licitatie a terenului necesar, în favoarea proprietarilor apartamentelor existente.
 • Hotararea 134 - Privind extinderea apartamentelor nr. 1, 2, 15 si 16, situate la parterul bl. nr. 3, str. Marasesti si concesionarea, fara licitatie, a terenului necesar, în favoarea proprietarilor apartamentelor existente.
 • Hotararea 135 - Privind suplimentarea cu 6 mp, a suprafetei de teren concesionata, fara licitatie.
 • Hotararea 136 - Privind extinderea apartamentului nr. 21 situat la parterul bl. nr. 21 B-dul Republicii si concesionarea fara licitatie a terenului necesar în favoarea proprietarului apartamentului existent.
 • Hotararea 137 - Privind extinderea apartamentului nr. 22 situat la parterul bl. nr. 6, str. C. Porumbescu si concesionarea fara licitatie a terenului necesar în favoarea proprietarului apartamentului existent.
 • Hotararea 138 - Privind extinderea apartamentului nr. 15 situat la parterul bl. nr. 107, str. Granicerilor si concesionarea fara licitatie a terenului necesar în favoarea proprietarului apartamentului existent.
 • Hotararea 139 - Privind extinderea apartamentului nr. 21 situat la parterul bl. nr. 29, str.Petru Rares si concesionarea fara licitatie a terenului necesar în favoarea proprietarului apartamentului existent.
 • Hotararea 140 - Privind corectarea nr. topo din HCL nr. 222/1997.
 • Hotararea 141 - Privind preluarea în patrimoniul Consiliului Local a spatiului comercial situat în Baia Mare, str. M. Eminescu nr. 66.
 • Hotararea 142 - Privind contul de încheiere a exercitiului bugetar pe anul 1999.
 • Hotararea 143 - Privind modificarea organigramei Primariei Municipiului Baia Mare.
 • Hotararea 144 - Privind înfratirea Municipiului Baia Mare cu orasul Wels-Austria.
 • Hotararea 145 - Privind conferirea titlului de "Cetatean de Onoare al Municipiului Baia Mare, d-lui Veso Agoston.
 • Hotararea 146 - Privind conferirea titlului de "Cetatean de Onoare al Municipiului Baia Mare, d-lui Metz Iozsef.
 • Hotararea 147 - Privind noii indicatori tehnico-economici în faza de proiect de executie, pentru lucrarea "Blocuri de locuinte L6-L11 cu 268 apartamente, spatii comerciale la parter si lucrari tehnico-edilitare, cart. Vasile Alecsandri.
 • Hotararea 148 - Privind Regulamentul de vânzare a spatiilor finalizate prin asociere conform HG nr. 441/1991.
 • Hotararea 149 - Privind aprobarea proceselor verbale de negociere pentru 4 spatii comerciale.
 • Hotararea 150 - Privind vânzarea prin licitatie publica deschisa a unor spatii comerciale ce fac obiectul HG 505/1998 si care nu au fost solicitate la cumparare sau pentru care nu s-a realizat procedura negocierii directe.
 • Hotararea 151 - Privind vânzarea prin licitatie publica deschisa a unor spatii comerciale si revocarea aprobarilor de cumparare pentru acei care nu au respectat conditiile HCL nr. 287/1999.
 • Hotararea 152 - Privind punerea la dispozitia Bisericii Crestine Baptiste "Sfânta Treime, pe o perioada de 99 de ani, terenul în suprafata de 713 mp, situat pe str. Iuliu Maniu, în vederea realizarii unui lacas de cult si functiuni complementare.
 • Hotararea 153 - Privind atribuirea unui teren Bisericii Greco-Catolice , Parohia III, în vederea realizarii unui lacas de cult.
 • Hotararea 154 - Privind însusirea raportului de evaluare tehnica întocmit în vederea efectuarii schimbului de teren dintre Statul Român si SC ALAHAMBRA SRL.
 • Hotararea 155 - Privind însusirea raportului de expertiza întocmit în vederea iesirii din indiviziune dintre Statul Român si Pop Floare si Pop Vasile.
 • Hotararea 156 - Privind însusirea raportului de expertiza întocmit în vederea efectuarii schimbului de teren între Avram Pascu Liviu si Statul Român precum si aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, proiect nr. 142/2000, întocmit de SC MYNTHOS SA, pentru zona b-dul Unirii - Serelor, "Centru de Afaceri si Centru Social si Religios".
 • Hotararea 157 - Privind aprobarea unui amplasament pe str. Uranus nr. 1, pentru amplasarea unui panou publicitar.
 • Hotararea 158 - Privind asocierea în participatiune a Consiliului Local al Municipiului Baia Mare, cu firma SC EUROTURISM SRL, în vederea amenajarii unui "Complex turistic Baraj-Firiza, în zona perimetrului aferent complexului existent.
 • Hotararea 159 - Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, proiect nr. 269/1999, elaborat de SC RING-SRL, pentru casa de vacanta - zona Groape, Ferneziu.
 • Hotararea 160 - Privind aprobarea proiectului tehnic pentru "Contorizare apa rece la blocurile de locuinte turn, alimentate cu hidrofor" din municipiul Baia Mare.
 • Hotararea 161 - Privind proiectul tehnic pentru "Contorizare apa rece la scoli, licee, gradinite din Municipiul Baia Mare".
 • Hotararea 162 - Privind aprobarea proiectului tehnic pentru "Sistem de debitmetrie la Uzina de apa a municipiului Baia Mare".
 • Hotararea 163 - Privind trecerea în administrarea Directiei de Tineret si Sport Maramures - Clubul Sportiv Municipal Baia Mare, a terenului în suprafata de 64 mp din CF 1188, nr. topo 6865/5.
 • Hotararea 164 - Privind extinderea magazinului "LIANA" si concesionarea fara licitatie a terenului necesar, în favoarea proprietarului spatiului existent.
 • Hotararea 165 - Privind extinderea P+1 a spatiului comercial "HERMES", situat pe B-dul Traian nr. 6 si concesionarea fara licitatie a terenului necesar, în favoarea SC ANDREEA SRL.
 • Hotararea 166 - Privind extinderea apartamentului nr. 11, situat la parterul bl. nr. 12, B-dul Republicii si concesionarea, fara licitatie, a terenului necesar, în favoarea proprietarului spatiului existent.
 • Hotararea 167 - Consiliul Local al Municipiului, întrunit în sedinta extraordinara, luni 29 mai 2000.
 • Hotararea 168 - Privind extinderea apartamentului nr. 14 situat la parterul bl. nr. 14 B-dul Bucuresti si concesionarea fara licitatie a terenului necesar, în favoarea proprietarului, spatiului existent.
 • Hotararea 169 - Privind extinderea apartamentului nr. 29 situat la parterul bl. nr. 100, str. Granicerilor si concesionarea fara licitatie a terenului necesar, în favoarea proprietarului, spatiului existent.
 • Hotararea 170 - Privind extinderea apartamentului nr. 4 situat la parterul bl. nr. 71, str. Victoriei si concesionarea fara licitatie a terenului necesar, în favoarea proprietarului, spatiului existent.
 • Hotararea 171 - Privind extinderea spatiului comercial existent la parterul bl. nr. 3/1, str. Motorului si concesionarea fara licitatie a terenului necesar, în favoarea proprietarului constructiei existente.
 • Hotararea 172 - Privind suplimentarea cu 25 mp a terenului concesionat, prin contractul de concesiune, nr. 1148/1998 situat pe str. Marasesti nr. 9A.
 • Hotararea 173 - Privind extinderea spatiului comercial existent la parterul bl. nr. 1, B-dul Unirii si concesionarea fara licitatie a terenului necesar, în favoarea proprietarului spatiului existent.
 • Hotararea 174 - Privind extinderea apartamentului nr. 16 situat la parterul blocului nr. 10, B-dul Bucuresti si concesionarea fara licitatie a terenului necesar, în favoarea proprietarului constructiei existente.
 • Hotararea 175 - Privind extinderea apartamentului nr. 44 situat la parterul blocului nr. 8, B-dul Decebal si concesionarea fara licitatie a terenului necesar, în favoarea proprietarului constructiei existente.
 • Hotararea 176 - Privind extinderea apartamentului nr. 24 situat la parterul blocului nr. 8, B-dul Decebal si concesionarea fara licitatie a terenului necesar, în favoarea proprietarului constructiei existente.
 • Hotararea 177 - Privind extinderea apartamentului nr. 43 situat la parterul blocului nr. 1, str. G. Enescu si concesionarea fara licitatie a terenului necesar, în favoarea proprietarului spatiului existent.
 • Hotararea 178 - Privind extinderea apartamentului nr. 2 situat la parterul blocului nr. 5A, str. Bogdan-Voda si concesionarea terenului necesar, în favoarea proprietarului constructiei existente.
 • Hotararea 179 - Privind suplimentarea cu 4,50 mp a terenului concesionat prin contractul de concesiune nr. 563/1998 situat pe str. Petru Rares, nr. 77/2C.
 • Hotararea 180 - Privind extinderea apartamentului nr. 2 situat la parterul blocului nr. 8, str. Petru Rares si concesionarea fara licitatie a terenului necesar, în favoarea proprietarului spatiului existent.
 • Hotararea 181 - Privind extinderea apartamentului nr. 36 situat la parterul blocului nr. 32, B-dul Traian si concesionarea fara licitatie a terenului necesar, în favoarea proprietarului spatiului existent.
 • Hotararea 182 - Privind extinderea apartamentului nr. 1 situat la parterul blocului nr. 4, str. I. Slavici si concesionarea fara licitatie, a terenului necesar, în favoarea proprietarului spatiului existent.
 • Hotararea 183 - Privind extinderea apartamentului nr. 31 situat la parterul blocului nr. 10, B-dul Bucuresti si concesionarea fara licitatie a terenului necesar, în favoarea proprietarului spatiului existent.
 • Hotararea 184 - Privind extinderea apartamentului nr. 4 situat la parterul blocului nr. 26 E, B-dul Bucuresti si concesionarea fara licitatie a terenului necesar, în favoarea proprietarului constructiei existente.
 • Hotararea 185 - Privind extinderea apartamentului nr. 2 situat la parterul blocului nr. 8, str. G. Cosbuc si concesionarea fara licitatie a terenului necesar, în favoarea proprietarului constructiei existente.
 • Hotararea 186 - Privind extinderea apartamentului nr. 5 situat la parterul blocului nr. 30, B-dul Traian si concesionarea fara licitatie a terenului necesar, în favoarea proprietarului constructiei existente.
 • Hotararea 187 - Privind suplimentarea cu 14 mp a terenului concesionat prin contractele de concesiune nr. 307/1999 si 1056/1997, situat pe str. Moldovei 18/10.
 • Hotararea 188 - Privind extinderea constructiei existente pe str. Minerilor nr. 16A si concesionarea fara licitatie, a terenului necesar în favoarea proprietarului constructiei existente.
 • Hotararea 189 - Privind aprobarea a 17 amplasamente pentru constructii de garaje prin alipire la bateriile existente, autorizate conform HCL nr.201/1999
 • Hotararea 190 - Privind participarea Primariei Municipiului Baia Mare, prin Directia de servicii publice la licitatia organizata de Agentia Judeteana pentru ocupare si formare profesionala Maramures în vederea derularii unui program pe linia întretinerii zonelor verzi si reparatii mobilier urban.
 • Hotararea 191 - Privind aprobare PUD, zona B-dul Independentei.
 • Hotararea 192 - Privind modificarea termenelor de concesionare pentru terenurile afectate extinderilor aprobate prin HCL nr. 284/1998, 123, 130, 131, 132, 136 si 139/2000.
 • Hotararea 193 - Privind recompensarea elevilor olimpici
 • Hotararea 194 - Privind premierea sportivei Monica Sas Muresan, medaliata la Campionatul European de Culturism si Fitness precum si premierea antrenorului Szabo Iosif.
 • Hotararea 195 - Privind schimbarea destinatiei imobilului situat în Baia Mare, str. Horea nr. 53, în spatii de locuit si atribuirea lor în chirie unor familii evacuate din imobilele restituite fostilor proprietari prin sentinte judecatoresti definitive.
 • Hotararea 196 - Privind bugetul local
 • Hotararea 197 - Privind numirea comisiei de validare pentru examinarea legalitatii alegerii consilierilor în Consiliul local al municipiului Baia Mare.
 • Hotararea 198 - Privind validarea mandatelor consilierilor alesi la alegerile locale din 4 iunie 2000.
 • Hotararea 199 - Privind constituirea Consiliului local al municipiului Baia Mare
 • Hotararea 200 - Privind alegerea presedintelui de sedinta.
 • Hotararea 201 - Privind alegerea viceprimarilor in Primaria municipiului Baia Mare.
 • Hotararea 202 - Privind constituirea Consiliului local al municipiului Baia Mare
 • Hotararea 203 - Privind componenta comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Baia Mare
 • Hotararea 204 -Consiliul local al Municipiului BaiaMare, întrunit în sedinta extraordinara, joi 6 iulie 2000
 • Hotararea 205 - Privind extinderea apartamentului nr. 20situat la parterul blocului nr. 20 str.Petru Rares si concesionarea fara licitatie a terenului necesar, în favoarea proprietarului spatiului existent.
 • Hotararea 206 - Privind extinderea apartamentului nr.34 situat la parterul bl. nr.30 b-dul Traian si concesionarea fara licitatie a terenului necesar în favoarea proprietarului apartamentului existent.
 • Hotararea 207 - Privind extinderea apartamentului nr. 3 situat la parterul blocului nr. 13, str.Gheorghe Bilascu si concesionarea fara licitatie a terenului necesar, în favoarea proprietarului spatiului existent.
 • Hotararea 208 - Privind extinderea apartamentului nr. 21 situat la parterul blocului nr. 13, b-dul Republicii si concesionarea fara licitatie a terenului necesar, în favoarea proprietarului spatiului existent.
 • Hotararea 209 - Privind extinderea apartamentului nr. 22 situat la parterul blocului nr. 17,str.Moldovei si concesionarea fara licitatie a terenului necesar, în favoarea proprietarului spatiului existent. Consiliul Local al Municipiului Baia Mare, întrunit în sedinta extraordinara, joi 6 iulie 2000.
 • Hotararea 210 - Privind extinderea apartamentului nr. 47 situat la parterul blocului nr. 1 str.Garii si concesionarea fara licitatie a terenului necesar, în favoarea proprietarului spatiului existent.
 • Hotararea 211 - Privind extinderea apartamentului nr. 3 situat la parterul blocului nr. 39 str.George Cosbuc si concesionarea fara licitatie a terenului necesar, în favoarea proprietarului spatiului existent.
 • Hotararea 212 - Privind realizarea unei scari de acces la spatiul comercial proprietatea SC"TRITON IMEX" SRL situat la magazinul complexului comercial RFN, str.Victoriei nr.49 si concesionarea terenului necesar în favoarea proprietarului constructiei existente.
 • Hotararea 213 - Privind extinderea apartamentului nr. 4 situat la parterul blocului nr. 5 str.Ghioceilor si concesionarea fara licitatie a terenului necesar, în favoarea proprietarului spatiului existent.
 • Hotararea 214 - Privind extinderea apartamentului nr. 32 situat la parterul blocului nr.2 str.Bogdan Voda si concesionarea fara licitatie a terenului necesar, în favoarea proprietarului spatiului existent.
 • Hotararea 215 - Privind modificatrea datelor de identificare a terenului dat în folosinta gratuita Parohiei Romano Catolice nr.1 Baia Mare,prin HCL nr.39/2000.
 • Hotararea 216 - Privind schimbarea destinatiei spatiului situat în Baia Mare,B-dul Traian nr.4
 • Hotararea 217 - Privind studiul de fezabilitate modernizarea str.Victoriei
 • Hotararea 218 - Privind numirea comisiei de negociere directa a pretului si vânzare prin licitatie publica, a spatiilor comerciale construite din fondurile statului care fac obiectul HG 505/1998.
 • Hotararea 219 - Privind numirea comisiei pentru negocierea chiriilor si organizarea licitatiilor în vederea închirierii spatiilor cu alta destinatie decât aceea de locuinta.
 • Hotararea 220 - Privind numirea comisiei de repartizare a locuintelor din fondul locativ de stat si a celor sociale.
 • Hotararea 221 - Privind amplasarea unui panou publicitar în incinta statiei de carburanti SHELL situata pe str.Garii, realizata în asociere cu, Consiliul local al municipiului Baia Mare.
 • Hotararea 222 - Privind amplasarea unui panou publicitar în incinta statiei de carburanti SC"MOL ROMÂNIA PP"SRL situata pe str.Vasile Alecsandri, realizata prin asociere cu, Consiliul local al municipiului Baia Mare.
 • Hotararea 223 - Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu proiect nr.3/2000 întocmit de aut.ind.Muresan Gheorghe pentru cartier Pintea Viteazu-Locuinte proprietate personala.
 • Hotararea 224 - Privind Programul de conformare pentru extinderea statiei de tratare a apei potabile din municipiul Baia Mare,cu o treapta de decantare.
 • Hotararea 225 - Privind majorarea tarifelor pentru transportul în comun de casatori pentru rutele externe organizate de SC "URBIS" SA Baia Mare
 • Hotararea 226 - Privind aprobarea taxe de 5000 lei pentru o plimbare cu poneii în cadrul manejului amenajat la Gradina Zoologica,pentru anul 2000.
 • Hotararea 227 - Privind alocarea din bugetul local al municipiului Baia Mare,pe anul 2000 ,a sumei de 5.000.000 lei ,Asociatiei Sportive MARATRIATHLON Baia Mare.
 • Hotararea 228 - Privind participarea Consiliului local al municipiului Baia Mare în calitate de coorganizator al Campionatului National de box ,ce se va desfasura în Baia Mare ,10-16 iulie 2000.
 • Hotararea 229 - Privind alocarea din bugetul local al municipiului Baia Mare pe anul 2000 Fundatiei PRO-SPORT NICOLAE IORGA Baia Mare,a sumei de 10.000.000 lei.
 • Hotararea 230 - Privind alocarea din bugetul local al municipiului Baia Mare pe anul 2000 Directiei Judetene de Tineret si Sport, a sumei de 3.500.000 lei.
 • Hotararea 231 - Privind alocarea din bugetul local al municipiului Baia Mare pe anul 2000 Seminarului Teologic Liceal Ortodox "Sfîntul Iosif Marturisitorul" a sumei de 20.000.000 lei.
 • Hotararea 232 - Privind alocarea din bugetul local al municipiului Baia Mare pe anul 2000 a sumei de 12.000.000 lei" scolii desemnata câstigatoare a concursului CEA MAI FRUMOASA SCOALA,CONCURS INITIAT DE Consiliul local al copiilor în colaborare cu Consiliul local al municipiului Baia Mare.
 • Hotararea 233 - Privind aprobarea dezafectarii centralelor termice si punctelor termice care si-au pierdut obiectul de activitate prin rezilierea unilaterala a contractului de furnizare a energiei termice si a apei calde
 • Hotararea 234 - Privind înfiintarea Asociatiei Oraselor Miniere din România.
 • Hotararea 235 - Privind revocarea art.2 din HCL nr.338/1999
 • Hotararea 236 - Privind stabilirea nivelului contributiei anuale a Consiliului Local Baia Mare la finantarea activitatii de protectie a copilului aflat în dificultate în procent de 25 % din costul anual stabilit de Hotarârea Consiliului Judetean.
 • Hotararea 237 - Privind aprobarea angajarii rezervei bugetare pe anul 2000, stabilita în suma de 1.250.000 mii lei, în vederea finantarii activitatii de protectie a copilului aflat în dificultate.
 • Hotararea 238 - Privind rectificarea bugetului local al municipiului Baia Mare pe anul 2000.
 • Hotararea 239 -Privind stabilirea comisiei de atestare pe post a secretarului municipiului Baia Mare.
 • Hotararea 240 - Privind stabilirea functiilor publice pentru aparatul propriu al Primariei.
 • Hotararea 241 - Privind modificarea componentei Comisiei municipale de aparare împotriva dezastrelor.
 • Hotararea 242 - Privind aprobarea normelor privind metodologia de constituire si utilizare a fondului de stimulente pentru persoanele care desfasoara activitati în procesul de executare a creantelor bugetului local.
 • Hotararea 243 - Privind organizarea editiei a VIII -a a Sarbatorii Castanelor - 29 septembrie - 1 octombrie 2000.
 • Hotararea 244 - Privind taxe de utilizare temporara a locurilor publice în perioada Sarbatorii Castanelor.
 • Hotararea 245 -Privind aprobarea regulamentului de acordare a esalonarilor la plata majorarilor de întârziere datorate pentru plata cu întârziere a impozitelor si taxelor locale pentru persoane juridice.
 • Hotararea 246 - Privind esalonarea la plata a majorarilor de întârziere datorate pentru plata cu întârziere a impozitelor si taxelor locale datorate de catre SC MARACARN SA Baia Mare.
 • Hotararea 247 - Privind esalonarea la plata a majorarilor de întârziere datorate pentru plata cu întârziere a impozitului pe cladiri, respectiv a taxei asupra mijloacelor de transport, datorate de catre SC IRIS-TA SA Baia Mare.
 • Hotararea 248 - Privind stabilirea consumului normat de combustibil pentru autovehicolul Microbuz FORD-TRANSIT 12 TD din dotarea Consiliului Local.
 • Hotararea 249 - Privind acordarea unui sprijin financiar Asociatiei Sportive SIMARED Baia Mare.
 • Hotararea 250 - Privind acordarea unui sprijin financiar Consiliului Local al Tinerilor Baia Mare.
 • Hotararea 251 - Privind acordarea unui sprijin financiar Asociatiei Pensionarilor "Teleki Blanca".
 • Hotararea 252 - Privind proiectul tehnic "Contorizare apa rece locuinte particulare" din municipiul Baia Mare.
 • Hotararea 253 - Privind Studiul de fezabilitate pentru lucrarea de investitii "Alimentarea cu gaze naturale a blocurilor 1, 2, 3 si 4 din str. Ariesului.
 • Hotararea 254 - Privind aprobarea procesului verbal de negociere pentru spatiul comercial din str. Progresului nr. 52 si respingerea procesului verbal de negociere pentru spatiul comercial din str. Dobrogei nr. 1.
 • Hotararea 255 - Privind anularea vânzarii prin licitatie publica deschisa a spatiului comercial nominalizat la pozitia 1 din anexa nr. 1, art.1 din HCL nr. 151/2000.
 • Hotararea 256 - Privind revocarea HCL nr. 332/1999 privind circulatia în zilele de duminica în P-ta Libertatii.
 • Hotararea 257 - Privind închirierea directa catre FOTBAL CLUB Baia Mare, a spatiului situat în Baia Mare, P-ta Libertatii nr. 15.
 • Hotararea 258 - Privind revocarea HCL nr. 316/1999.
 • Hotararea 259 - Privind amplasarea unei statui dedicata FECIOAREI MARIA- pe terenul situat pe bd.Bucuresti în fata Policlinicii "Sfânta Maria".
 • Hotararea 260 -Privind cumpararea terenului în suprafata de 1300 mp din CF 2824 Baia Mare, în favoarea municipiului Baia Mare.
 • Hotararea 261 - Privind stabilirea destinatiei terenului concesionat de Consiliul Local prin contractul de concesiune nr. 338/1999.
 • Hotararea 262 - Privind implementarea managementului integral al deseurilor urbane în municipiul Baia Mare.
 • Hotararea 263 - Privind aprobarea unui amplasament pe b-dul Unirii, pentru amplasarea unui panou publicitar.
 • Hotararea 264 - Privind respingerea solicitarii de declarare a postului de radio "Radio Galaxia" ca post de radio al Municipiului Baia Mare.
 • Hotararea 265 - Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu proiect nr.4/2000 pentru zona str. Luptei.
 • Hotararea 266 - Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu proiect nr.164/2000 pentru zona str. Victoriei nr.15.
 • Hotararea 267 - Privind concesionarea terenului în suprafata de 7 mp din CF 2800, nr. topo 2652/2 în favoarea dl. Balogh Adalbert.
 • Hotararea 268 - Privind concesionarea directa a terenurilor necesare pentru transformarea apartamentelor situate la parterul blocurilor de locuinte în spatii cu alta destinatie decât locuinta.
 • Hotararea 269 - Privind extinderea apt. nr. 33 situat la parterul bl. nr. 28, str. G. Cosbuc si concesionarea fara licitatie a terenului necesar în favoarea proprietarului spatiului existent.
 • Hotararea 270 - Privind taxe de utilizare temporara a locurilor publice în perioada Sarbatorii Castanelor. si revocarea H.C.L. nr.244/200
 • Hotararea 271 - Privind finantarea studiului de fezabilitate "Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare a orasului Baia Mare "din taxa instituita prin HCL nr.117/1998 modificata si completata.
 • Hotararea 272 - Privind conditiile de ocupare a functiilor publice de conducere
 • Hotararea 273 - Privind retragerea dreptului de administrare directa asupra imobilului din str.V.Lucaciu nr.3,Tribunalului Maramures.
 • Hotararea 274 - Privind aprobarea studiului de fezabilitate "Consolidarea, modernizarea si extinderea cladirilor la Colegiul National Gheorghe Sincai din Municipiul Baia Mare
 • Hotararea 275 - Privind aprobarea caietului de sarcini pentru vânzarea la licitatie a spatiilor comerciale,conform HG 505/1998
 • Hotararea 276 - Privind implementarea managementului integrat al deseurilor urbane în zona municipiului Baia Mare.
 • Hotararea 277 - Privind prelungirea termenului de dare în folosinta gratuita a imobilelor din str.Grivitiei nr.62, Parc Municipal nr.1 si str.Luncii nr.39, Asociatiei pensionarilor din Baia Mare.
 • Hotararea 278 - Privind extinderea spatiului comercial existent la parterul blocului nr.14,str.G.Cosbuc, si concesionarea fara licitatie, a terenului necesar în favoarea proprietarului spatiului existente.
 • Hotararea 279 - Privind extinderea apartamentului nr.1 existent la parterul blocului nr.22,str.Marasesti, si concesionarea fara licitatie, a terenului necesar în favoarea proprietarului spatiului existente.
 • Hotararea 280 - Privind extinderea spatiului comercial existen la parterul blocului nr.2,Aleea Dobrogei, si concesionarea fara licitatie, a terenului necesar în favoarea proprietarului spatiului existent.
 • Hotararea 281 - Privind concesionarea terenului în suprafata de 348 m.p. situat pe str.Berzei, în favoarea SC"AND-OIL"SRL Baia Mare.
 • Hotararea 282 - Privind concesionarea fara licitatie,a terenului în suprafata de 10 mp în favoarea societatii SC ROM TELECOM SA-Directia de telecomunicatii MARAMURES, pentru instalarea unei centrale telefonice digitale de exterior.
 • Hotararea 283 - Privind suplimentarea amplasamentelor stradale, pentru comercializarea florilor în municipiul Baia Mare.
 • Hotararea 284 - Privind revocarea a 8 amplasamente pentru garaj situate pe b-dul Republicii nr.20, din cele15 amplasamente aprobate prin H.C.L. nr.204/1996.
 • Hotararea 285 - Privind concesionarea prin licitatie publica a terenului proprietate de stat,în vederea realizarii a 2 garaje auto, pe str.Tineretului.
 • Hotararea 286 - Privind concesionarea prin licitatie publica a terenului proprietate de stat, situat pe str.Rozelor Baia Mare,în vederea relizarii a 2 garaje auto independente.
 • Hotararea 287 - Privind restituirea în natura a suprafetei de 626 m.p teren catre vechii proprietari.
 • Hotararea 288 - Privind aprobare PUD proiect nr.50/2000 elaborat de SC PROCONS FOREX .SRL pentru atelier de prelucrare a lemnului în str.Sudului nr.4 A.
 • Hotararea 289 - Privind însusirea raportului de expertiza întocmit de ing. Sepsi Miklos - expert judiciar în vederea iesirii din indiviziune partiala dintre Statul Român si fam. Cardos Petru si Maria.
 • Hotararea 290 - Privind extinderea apartamentului nr.30 existent la parterul blocului nr.21, str. Marasesti, si concesionarea fara licitatie, a terenului necesar în favoarea proprietarului spatiului existente.
 • Hotararea 291 - Privind extinderea apartamentului nr.20 existent la parterul blocului nr.22, str. Marasesti, si concesionarea fara licitatie, a terenului necesar în favoarea proprietarului spatiului existente.
 • Hotararea 292 - Privind extinderea spatiului comercial situat la parterul bl. nr.19,str.George Enescu si concesionarea fara licitatie a terenului necesar în favoarea proprietarului constructiei existente.
 • Hotararea 293 - Privind deschiderea unui acces din exterior la parterul bl.nr.5/1din bd.Decebal si concesionarea fara licitatie a terenului necesar în favoarea proprietarului constructiei existente.
 • Hotararea 294 - Privind concesionarea terenului în suprafata de 328 m.p. situat pe str.Podul Viilor nr.3, în favoarea SOCOM BAIMAREANA, Baia Mare în vederea extinderii constructiei existente P+2.
 • Hotararea 295 - Privind retragerea dreptului de administrare operativa directa al SC LAFARGE-ROMET SA Baia Mare, fost IPIC-CF,asupra terenului înscris în CF nr.14974.
 • Hotararea 296 - Privind acordarea unui sprijin financiar Asociatiei Atletilor Sportivi Veterani Baia Mare
 • Hotararea 297 - Privind acordarea unui sprijin financiar Clubului Sportiv SAKURA BUDO CLUB Baia Mare.
 • Hotararea 298 - Privind acordarea unui sprijin financiar Clubului sportiv de sah al Municipiului Baia Mare.
 • Hotararea 299 - Privind acordarea unui sprijin financiar Asociatiei Sportive GI DO TAEKWON DO CLUB Baia Mare.
 • Hotararea 300 - Privind acordarea unui sprijin financiar Asociatiei Sportive AS CONDOR Baia Mare.
 • Hotararea 301 - Privind aprobarea platii de catre Consiliul local al Municipiului Baia Mare, a unor lucrari de reparatii efectuate de catre chiriasi la imobilul din P-ta Libertatii nr.18.
 • Hotararea 302 - Privind închirierea prin licitatie publica, a 36 de amplasamente pentru montarea de panouri publicitare, în municipiul Baia Mare.
 • Hotararea 303 - Privind amplasarea de catre EUROMEDIA BILLBOARDS a 20 statii de autobuz-refugii dotate cu panouri publicitare,în municipiul Baia Mare.
 • Hotararea 304 - Privind amplasarea de catre EUROMEDIA BILLBOARDS a 22 panouri publicitarew tip City-Light,în municipiul Baia Mare
 • Hotararea 305 - Privind însusirea raportului de expertiza tehnica întocmit în vederea iesirii din indiviziune dintre Statul Român si fam. Remes.
 • Hotararea 306 - Privind concesionarea unei suprafete de teren Parohiei Ortodoxe Române "Nasterea Domnului" pe str. George Cosbuc nr. 36.
 • Hotararea 307 -Privind rectificarea bugetului local pe anul 2000.
 • Hotararea 308 -Privind majorarea tarifelor la transportul urban de calatori, apartinând de SC URBIS SA Baia Mare
 • Hotararea 309 - Privind aprobarea procesului verbal de negociere pentru spatiul comercial din b-dul Bucuresti nr.7.SC ROMARTA ZC Baia Mare.
 • Hotararea 310 - Privind aprobarea procesului verbal de negociere pentru spatiul comercial din Aleea Dobrogei nr.1.
 • Hotararea 311- Privind aprobarea vânzarii prin licitatie a 6 active, CT dezafectate, apartinând SC ENERGOTERM SA Baia Mare.
 • Hotararea 312 -Privind aprobarea studiului de fezabilitate "Modernizarea sistemului de încalzire în Municipiul Baia Mare".
 • Hotararea 313 -Privind contractarea unor credite pentru realizarea de investitii.
 • Hotararea 314 - Privind suspendarea d-lui Mecea Mircea din echipa manageriala a SC VITAL SA Baia Mare, pe durata îndeplinirii functiei de prefect.
 • Hotararea 315 - Privind modificarea componentei Consiliului de administratie al SC VITAL SA Baia Mare.
 • Hotararea 316 - Privind prelungirea contractului încheiat cu Corpul Gardienilor publici Baia Mare.
 • Hotararea 317 - Privind aprobarea proiectului tehnic pentru lucrarea de investitii "Separarea masurarii consumului de gaze naturale la imobilul din str. Filaturii nr. 3 Baia Mare.
 • Hotararea 318 - Privind taxele si impozitele locale, pe anul 2001.
 • Hotararea 319 - Privind taxele si impozitele locale, pe anul 2001.
 • Hotararea 320 - Privind aprobarea unor functii publice.
 • Hotararea 321 - Privind acordarea unui sprijin financiar Asociatiei sportive si de tineret STAR TEAM Baia Mare.
 • Hotararea 322 - Privind acordarea unui sprijin financiar Asociatiei sportive "A"s" Baia Mare.
 • Hotararea 323 -Privind acordarea unui sprijin financiar Fundatiei "Prietenii Boxului Maramuresan".
 • Hotararea 324 -Privind aprobarea lucrarii "Iluminat arhitectural Palat Administrativ Baia Mare".
 • Hotararea 325 - Privind vânzarea spatiului situat pe str. Hortensiei nr. 2 detinut cu chirie, de catre SC DRUSAL SA Baia Mare.
 • Hotararea 326 - Privind cesionarea catre SC DUNAREA SRL a contractului de vânzare-cumparare nr. 1954/2000.
 • Hotararea 327 - Privind acordul proprietarilor pentru schimbarea destinatiei apartamentelor si altor spatii din cladirile colective.
 • Hotararea 328 - Privind aprobare PUD proiect nr. 20/2000 elaborat de arh.Laura Zaharia, pentru zona str. Fructelor.
 • Hotararea 329 - Privind aprobare PUD proiect nr. 11/2000 elaborat de SC AMTER SRL pentru zona B-dul Independentei Baia Mare.
 • Hotararea 330 - Privind aprobare PUD proiect nr. 23/2000 elaborat de arh. Szaniszlo Francisc - pentru zona B-dul Bucuresti 4-6.
 • Hotararea 331 - Privind însusirea raportului de expertiza întocmit în vederea iesirii din indiviziune cu Statul Român si Breg Mihai si sotia Maria pentru un teren de 280 mp.
 • Hotararea 332 - Privind regimul manifestarilor cultural-artistice în pietele publice ale Municipiului Baia Mare.
 • Hotararea 333 - Privind aprobarea sumei de 17.000.000 lei pentru cumpararea de materiale de constructie necesare locuintelor provizorii ale romilor evacuati de pe str. Melodiei nr.4.
 • Hotararea 334 - Privind concesionarea directa a terenurilor necesare pentru extinderea spatiilor comerciale si similare detinute de agentii economici
 • Hotararea 335 - Privind extinderea apartamentelor situate la etajele I-IV de pe cele 2 scari ale blocului nr. 25, str. Dr. V. Babes si concesionarea fara licitatie, a terenului necesar în favoarea proprietarului apartamentelor existente.
 • Hotararea 336 - Privind extinderea apartamentelor nr. 41 si 42 situate la parterul bl. nr. 15. B-dul Bucuresti si concesionarea fara licitatie, a terenului necesar în favoarea proprietarilor apartamentelor existente.
 • Hotararea 337 - Privind extinderea apartamentului nr. 38 situat la parterul bl. nr. 16 B-dul Traian si concesionarea fara licitatie, a terenului necesar în favoarea proprietarului apartamentului existent.
 • Hotararea 338 - Privind extinderea apartamentului nr. 1 situat la parterul bl. 3A, str. Bogdan Voda si concesionarea fara licitatie, a terenului necesar în favoarea proprietarului apartamentului existent.
 • Hotararea 339 -Privind extinderea apartamentului nr. 23 situat la parterul bl. nr. 7, str. I.L Caragiale si concesionarea fara licitatie a terenului necesar în favoarea proprietarului apartamentului existent.
 • Hotararea 340 - Privind extinderea apartamentului nr. 30 situat la parterul bl. nr.100, str. Granicerilor si concesionarea fara licitatie, a terenului necesar în favoarea proprietarului apartamentului existent.
 • Hotararea 341- Privind extinderea apartamentului nr. 20 situat la parterul bl. nr.2, str. Nicolae Iorga si concesionarea fara licitatie, a terenului necesar în favoarea proprietarului apartamentului existent.
 • Hotararea 342 - Privind extinderea apartamentului nr. 22 situat la parterul bl. nr.4, str. Pasunii si concesionarea fara licitatie, a terenului necesar în favoarea proprietarului apartamentului existent.
 • Hotararea 343 - Privind extinderea apartamentului nr. 78 situat la parterul bl. nr. 10 B-dul Bucuresti si concesionarea fara licitatie, a terenului necesar în favoarea proprietarului apartamentului existent.
 • Hotararea 344 - Privind extinderea apartamentului nr. 50 situat la parterul bl. nr. 27, str. P.Rares si concesionarea fara licitatie, a terenului necesar în favoarea proprietarului apartamentului existent.
 • Hotararea 345 - Privind extinderea spatiului comercial existent la parterul bl. nr. 61, B-dul Bucuresti si concesionarea fara licitatie, a terenului necesar în favoarea proprietarului constructiei existente.
 • Hotararea 346 - Privind extinderea apt.nr.8 situat la parterul bl. nr.16 str. Independentei si concesionarea fara licitatie, a terenului necesar în favoarea proprietarului spatiului existent.
 • Hotararea 347 -Privind respingerea solicitarii societatilor : R.A.LOTERIA NATIONALA si SC RODIPET SA Baia Mare, privitoare la prelungirea contractelor de închiriere nr.113/2000,respectiv 14906/1995.
 • Hotararea 348 - Privind stabilirea cuantumului taxelor si impozitelor locale pentru anul 2001.
 • Hotararea 349 - Privind cuantumul taxelor locale pentru serviciile prestate de serviciile publice organizate la nivelul Primariei Municipiului Baia Mare, pentru anul 2001.
 • Hotararea 350-Privind întretinerea si exploatarea parcarilor cu plata în regim de autotaxare si a statiilor taxi din Municipiul Baia Mare.
 • Hotararea 351-Privind completarea prevederilor HCL nr. 269/1998 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor în domeniul administrarii parcarilor cu plata din Municipiul Baia Mare.
 • Hotararea 352-Privind stabilirea cuantumului taxelor locale speciale pentru anul 2001, instituite la nivelul Biroului Agricol din cadrul Primariei.
 • Hotararea 353-Privind cuantumul taxelor locale speciale pentru anul 2001, instituite la nivelul Serviciului sistematizare, urbanism, amenajarea teritoriului din cadrul Directiei tehnice.
 • Hotararea 354-Privind cuantumul taxelor locale speciale pentru anul 2001 instituite la nivelul Serviciului Stare civila din cadrul Primariei
 • Hotararea 355-Privind cuantumul taxelor locale speciale pentru anul 2001 privind avizarea circulatiei mijloacelor de transport cu tractiune mecanica, în zonele cu restrictie de tonaj din Municipiul Baia Mare
 • Hotararea 356-Privind aprobarea organigramei si a numarului de posturi pentru aparatul propriu al Consiliului Local Baia Mare.
 • Hotararea 357-Privind esalonarea la plata a majorarilor de întârziere datorate pentru achitarea cu întârziere a impozitelor si taxelor locale datorate de catre SC ICPM SA.
 • Hotararea 358-Privind scutirea de la plata penalitatilor de întârziere calculate asupra chiriei achitate cu întârziere, în favoarea d-nei Benedik Aurica, str.1 Mai nr.11/B.
 • Hotararea 359-Privind alocarea sumei de 190.400.000 lei din bugetul local pentru organizarea manifestarilor dedicate Zilei Nationale precum si a manifestarilor desfasurate sub genericul "Baia Mare în pragul mileniului III".
 • Hotararea 360-Privind suportarea din bugetul local a sumei de 7.610.000 lei reprezentând contravaloarea transportului dus/întors Bucuresti -Berlin efectuat de un reprezentant al Primariei, urmare unei vizite de studii în Germania.
 • Hotararea 361-Privind cofinantarea din bugetul local împreuna cu DJTS Maramures a festivitatilor de premiere a celor mai buni sportivi baimareni ai anului 2000 si ai tuturor timpurilor.
 • Hotararea 362-Privind participarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare cu suma de 4.000.000 lei din bugetul local pe anul 2000, la organizarea actiunilor prilejuite de Sarbatoarea "Zilei Sperantei".
 • Hotararea 363-Privind acordarea unui sprijin financiar din bugetul local pe anul 2000, Clubului Sportiv Handbal Club Minaur - BCR Baia Mare.
 • Hotararea 364-Privind conferirea postmortem a Titlului de "Cetatean de onoare al Municipiului Baia Mare"soldatului jandarm George Marchis, decedat în timpul efectuarii stagiului militar.
 • Hotararea 365-Privind radierea din evidentele financiar-contabile a unor spatii comerciale vândute conform HG nr.505/1998 si achitate integral.
 • Hotararea 366-Privind cesionarea catre SC "TARKETT -COM" SRL a contractului de vânzare-cumparare nr.22980/1999.
 • Hotararea 367-Privind cesionarea catre SC "GO-SERV" SRL a contractului de vânzare-cumparare nr.11532/2000.
 • Hotararea 368-Privind cesionarea contractului de vânzare-cumparare nr. 24684/1999 având ca obiect spatiul comercial si terenul aferent, situat pe str. Culturii nr. 6 Baia Mare.
 • Hotararea 369-Privind transferul cu plata a contoarelor de apa rece si a filtrelor montate la unitatile scolare si sanitare de catre SC ENERGOTERM SA, la SC VITAL SA Baia Mare.
 • Hotararea 370-Privind aprobarea achitarii costului a 5 hidrofoare de catre SC VITAL SA Baia Mare.
 • Hotararea 371-Privind retragerea dreptului de folosinta vesnica asupra cotei de 1/3 teren înscris în CF 6752,topo 2670/b,Baia Mare.
 • Hotararea 372-Consiliul Local al Municipiului Baia Mare, întrunit în sedinta ordinara, luni 20 noiembrie 2000.
 • Hotararea 373-Privind însusirea raportului tehnic, întocmit de ing. Pop Gheorghe în vederea iesirii din indiviziune cu Statul Român pentru suprafata de 2759 mp si SC ED& F MAN ZAHAR PRODUCT SRL.
 • Hotararea 374-Privind retragerea dreptului de administrare directa asupra imobilului din str. Minerilor nr.11, Uniunii Sindicale Maramures CARTEL ALFA.
 • Hotararea 375 -Privind prelungirea valabilitatii contractelor de închiriere asupra unor terenuri ocupate de chioscurile de distribuire a presei, chioscuri proprietatea societatii SC RODIPET SA .
 • Hotararea 376-Privind modificarea regimului juridic al terenului, din închiriere în concesiune si stabilirea unui nou termen de valabilitate pentru terenul ocupat de spatiile comerciale proprietatea societatilor SC"DANCOF" SRL si AF" VIGH VALERIA" situate la intersectia strazilor Victoriei cu I.L.Caragiale.
 • Hotararea 377-Privind închirierea a 60 mp teren ocupat de un chiosc din lemn si terasa,situat în str.Bucovinei nr.9 , în favoarea d-lui Covaciu Ioan,proprietarul chioscului
 • Hotararea 378-Privind extinderea apartamentului nr. 17 situat la parterul bl. nr. 1, b-dul Unirii si concesionarea fara licitatie, a terenului necesar în favoarea proprietarului apartamentului existent.
 • Hotararea 379-Privind extinderea apartamentului nr. 11 situat la parterul bl. nr.20, b-dul Traian si concesionarea fara licitatie, a terenului necesar în favoarea proprietarului apartamentului existent.
 • Hotararea 380-Privind extinderea apartamentului nr. 43 situat la parterul bl. nr. 28, b-dul Traian si concesionarea fara licitatie, a terenului necesar în favoarea proprietarului apartamentului existent.
 • Hotararea 381-Privind extinderea apartamentului nr.3 situat la parterul bl. nr. 16, b-dul Traian si concesionarea fara licitatie, a terenului necesar în favoarea proprietarului apartamentului existent.
 • Hotararea 382 -Privind extindere spatiului comercial care functioneaza în apt.1 si 2 situate la parterul bl. nr. 21, str.G.Cosbuc si concesionarea fara licitatie, a terenului necesar în favoarea proprietarului apartamentului existent.
 • Hotararea 383-Privind extinderea apartamentului nr. 29 situat la parterul bl. nr. 11, str.G.Enescu si concesionarea fara licitatie, a terenului necesar în favoarea proprietarului apartamentului existent.
 • Hotararea 384-Privind extinderea apartamentelor nr.1,2,15,16,29 si 30 situate la parterul bl. nr. 15 str.Marasesti si concesionarea fara licitatie, a terenului necesar în favoarea proprietarului apartamentului existent.
 • Hotararea 385-Privind concesionarea fara licitatie a terenului adiacent terenului concesionat prin contractele de concesiune nr. 242/1998, 36 si 546/1999, în favoarea SC SILMECOM SRL, în vederea realizarii unei extinderi.
 • Hotararea 386-Privind realizarea de garaje, conform HCL nr. 201/1999 prin alipire la bateriile existente, autorizate.
 • Hotararea 387-Privind aprobarea asocierii Consiliului Local al Municipiului Baia Mare cu SC SIROMEX COMPANY SRL Baia Mare în vederea realizarii a 2 saloane de prezentare si comercializare auto
 • Hotararea 388-Privind conferirea Titlului de "Cetatean de onoare al Municipiului Baia Mare".
 • Hotararea 389-Privind rectificarea bugetului local pe anul 2000 Consiliul Local al Municipiului Baia Mare, întrunit în sedinta ordinara, marti 19 decembrie 2000.
 • Hotararea 390-Privind trecerea activitatii Corpului Gardienilor Ecologici de la Biroul relatii ONG-uri la Biroul de monitorizare si protectia mediului.
 • Hotararea 391-Privind esalonarea de la plata a majorarilor de întîrziere datorate pentru plata cu întîrziere a obligatiilor fata de bugetul local datorate de catre SC ROMPLUMB SA
 • Hotararea 392-Privind esalonarea la plata a debitelor restante si a majorarilor de întîrziere datorate pentru plata cu întîrziere a obligatiilor fata de bugetul local datorate de catre SC AGROINDUSTRIALA SA
 • Hotararea 393-Privind aprobarea regulamentului de acordare de facilitati la stabilirea impozitelor pe cladiri unor categorii de persoane defavorizate potrivit prevederilor HCL nr. 319/2000 pentru anul 2000.
 • Hotararea 394-Privind unele masuri pentru încasarea obligatiilor bugetare restante, datorate de contribuabili persoane fizice care intra sub incidenta prevederilor HCLnr.393/2000, prin care se aproba Regulamentul privind acordarea de facilitati persoanelor defavorizate.
 • Hotararea 395-Privind stabilirea unor preturi de referinta la redeventele/chiriile contractelor de concesiune/închiriere încheiate în perioada 1991-31 decembrie 1999,valabil pentru anul 2001 -2005 .
 • Hotararea 396-Privind stabilirea unui pret de referinta la contractul de concesiune nr. 468/19.01.1993, încheiat între Primaria Municipiului Baia Mare si Banca Dacia Felix, valabil pentru anul 2001 si urmatorii.
 • Hotararea 397-Privind aprobarea S.F."Gradinita cu 4 grupe, nr.24 cu program normal" din Baia Mare str.Lunci nr.12
 • Hotararea 398-Privind trecerea din administrarea SC ENERGOTERM SA Baia Mare în administrarea Consiliului local al Municipiului Baia Mare a CT 44.
 • Hotararea 399-Privind aprobarea vânzarii cu plata în rate a unor active de la SC ENERGOTERM SA.
 • Hotararea 400-Privind aprobarea casarii unor mijloace fizice din patrimoniul Directiei de Servicii Publice.
 • Hotararea 401-Privind vânzarea unui teren în suprafata de 94 mp înscris în CF nr. 11408, nr. topo nou 1598/31/1.
 • Hotararea 402-Privind aprobarea cumpararii la licitatie a Fermei nr.3 din cadrul societatii aflate în faliment SC AVICOLA PUI CARNE SA Baia Mare.
 • Hotararea 403-Privind modificarea listei de dotari independente pe anul 2000 aferente SC VITAL SA Baia Mare.
 • Hotararea 404 -Privind cesionarea catre SC"NEVEXIM"SRL a contractului de vînzare- cumparare nr.4973/2000
 • Hotararea 405-Privind cesionarea catre SC TERA- AS"SRL a contractului de vînzare- cumparare nr.957/2000
 • Hotararea 406-Privind renegocierea pretului de vânzare a spatiilor comerciale : SC CAFÉ BAR Garofita SRL, str. Gh. Bilascu nr. 17 si SC GAMA SRL, str. Garii nr.6.
 • Hotararea 407 -Privind iesirea din indiviziune cu Statul Român contra sulta pentru spatiile si terenurile situate în str. Olarilor nr.2 Baia Mare.
 • Hotararea 408-Privind aprobarea asocierii Consiliului Local al Municipiului Baia Mare cu SC COMPLEX MARA SA, în vederea exploatarii parcarii auto existenta în zona Hotelului MARA.
 • Hotararea 409-Privind concesionarea directa a terenurilor necesare pentru transformarea apartamentelor situate la parterul blocurilor de locuinte în spatii cu alta destintie decat locuinta.
 • Hotararea 410-Privind extinderea apartamentului nr. 35 situat la parterul bl. nr. 30, str. G. Cosbuc si concesionarea fara licitatie, a terenului necesar în favoarea proprietarului constructiei existente.
 • Hotararea 411-Privind extinderea apartamentului nr. 2 situat la parterul bl. nr. 15, b-dul Bucuresti si concesionarea fara licitatie, a terenului necesar în favoarea proprietarului spatiului existent.
 • Hotararea 412-Privind extinderea apartamentului nr. 1 situat la parterul bl. nr. 11, str. Culturii si concesionarea fara licitatie, a terenului necesar în favoarea proprietarului constructiei existente.
 • Hotararea 413-Privind aprobarea extinderii spatiului comercial existent, situat la parterul blocului nr.14 situat pe str.G.Cosbuc
 • Hotararea 414 -Privind aprobarea unui amplasament pentru 25 boxe de garaj, pe Bd.Republicii nr.48-50
 • Hotararea 415-Privind concesionarea, prin licitatie publica, a terenurilor proprietate de stat, în vederea realizarii unor garaje prin alipire maxim 2 locuri stînga dreapta, fata de amplasamentele autorizate.
 • Hotararea 416-Privind aprobarea a trei amplasamente pentru garaje, pe str. Paltinisului Baia Mare.
 • Hotararea 417-Privind aprobarea a 2 amplasamente de garaje pe str. Victoriei nr. 54.
 • Hotararea 418-Privind transformarea parcarilor acoperite, executate în baza Autorizatiei de constructie nr.10/1993, situate pe str.Amurgului nr.3
 • Hotararea 419-Privind amenajarea a doua parcari publice, neacoperite, în curtea interioara a bl. nr.1, str. N. Iorga.
 • Hotararea 420-Privind aprobare PUD proiect nr. 37/2000 elaborat de t.arh. Varga Elisabeta, cu functiuni complexe pe str. Iuliu Maniu.
 • Hotararea 421-Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - proiect nr.367/2000 proiectant SC"ARCHITEL"SRL
 • Hotararea 422-Privind aprobarea procesului verbal de negociere pentru spatiul din str.Hortensiei nr.2 detinut cu chirie de catre SC DRUSAL SA Baia Mare.
 • Hotararea 423-Privind însusirea datelor din raportul de expertiza si suplimentul la acesta, în preturi 31.XII.1998, privind spatiul comercial în suprafata utila de 949,15 mp situat în Baia Mare, str. V. Alecsandri nr. 72/A.
 • Hotararea 424-Privind transferul cu plata a contoarelor de apa rece si a filtrelor montate la unitatile scolare si sanitare de catre SC ENERGOTERM SA, la SC VITAL SA Baia Mare.
Inapoi la pagina index
Despre Baia Mare
Despre Primarie
Consiliul Local
Curierul Primariei
Centru Informare Cetateni
Sarbatoarea Castanelor
Federatia Municipiilor din Romania
Carte de oaspeti
Noutati
Legaturi