PRIMARIA MUNICIPIULUI BAIA MARE

Primarul, viceprimarul, secretarul municipiului impreuna cu aparatul propriu al Consiliului Local constituie PRIMARIA MUNICIPIULUI, institutie publica cu activitate permanenta care duce la indeplinire prevederile constitutiei si ale legilor tarii, ale Decretelor Presedintelui Romaniei, ale hotararilor Guvernului, ale actelor emise de ministere si alte autoritati ale administratiei publice centrale, hotararilor Consiliului Judetean, ale Consiliului Local si solutioneaza problemele curente ale colectivitatii. Asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor.

Sediul Primariei Municipiului Baia Mare este pe str.Gh.Sincai nr. 37, pe str.Victoriei nr. 35, pe str.Crisan nr. 5.

 

 

 

 

 


 

Organigrama Primariei municipiului Baia Mare

Structura organizatorica a directiilor, serviciilor si biroului aparatului propriu al Consiliului Local al municipiului cuprinde:

PRIMAR
VICEPRIMAR
VICEPRIMAR
SECRETAR
CONSILIERI PRIMAR
SERVICIUL PLANIFICARE STRATEGICA, INTEGRARE EUROPEANA, DEZVOLTARE URBANA
INSPECTORATUL DE APARARE CIVILA, EVIDENTA MILITARA P.S.I.
BIROUL DE AUDIT INTERN
SERVICIUL ACTIVITATI SOCIALE, COMUNICARE, RELATII INTERNE SI INTERNATIONALE
SERVICIUL RELATII CU PUBLICUL
BIROUL RELATII ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA - O.N.G.

DIRECTIA ECONOMICA, cu:

DIRECTIA VENITURI
Serviciul constatare impunere control
Birou evidenta
Serviciul executare silita
DIRECTIA CHELTUIELI Serviciul buget- finante, prognoze economice
Serviciul financiar contabilitate
SERVICUL INFORMATICA
SERVICIUL RESURSE UMANE
SERVICIUL COMERCIAL

DIRECTIA TEHNICA, cu:

DIRECTIA DE URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI
Biroul monitorizare si protectia mediului
Serviciul control disciplina Ón constructii
DIRECTIA GOSPODARIE COMUNALA, INVESTITII Serviciul de gospodarie comunala
Serviciul investitii, dezvoltare publica, locuinte, L.T.E.

DIRECTIA JURIDICA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA, cu:

Serviciul juridic contencios administratie publica locala
Serviciul stare civila si autoritate tutelara
Biroul agricol

| Index | Baia Mare | Primarie | Consiliul Local | Curierul Primariei | CIC |
| Sarbatoarea Castanelor | Federatia municipiilor | Guestbook | Noutati | Linkuri |

Inapoi la pagina index
Despre Baia Mare
Organizarea primariei
Consiliul Local Municipal
Curierul Primariei
Centru de Informare pentru Cetateni
Sarbatoarea Castanelor
Carte de oaspeti
Noutati
Legaturi